Pohřební služba ARTE

Nabízí kompletní služby v oblasti pohřebnictví. Ve Vaší nelehké a smutné chvíli poskytneme potřebné informace a rady.


Zajistíme či zprostředkujeme

 • Převoz zesnulých z domu či odkudkoliv  NONSTOP
 • Převoz zesnulých v tuzemsku i ze zahraničí, naše vozidlo je vybaveno chladícím zařízením, jakožto jediné v okrese !!
 • Pohřby s uložením do hrobu ( církevní i občanské ) 
 • Rozloučení v důstojném prostředí smuteční síně v Uh.Hradišti a v Hluku ( po dohodě i v kterékoliv jiné smuteční síni ) 
 • Obřady občanské i kombinované ( civilní řečník i kněz ) 
 • Smuteční hudba reprodukovaná dle vlastního výběru i živá dechová kapela
 • Tisk smutečního oznámení ihned při sjednání pohřbu
 • Kompletní květinová vazba dle výběru a přání objednavatele s dopravou na místo pohřbu
 • Výkopy a výzdoba hrobu
 • Doprava smutečních hostů za bezkonkurenční ceny
 • Administrativa ( matrika, úmrtní list aj. )

Pro zajištění veškerých náležitostí pohřbu je nutné vzít s sebou:

 • Občanský průkaz nebo pas objednavatele
 • Občanský průkaz zesnulého, případně rodný list
 • Oděv pro zesnulého ( bez obuvi )
 • fotografii, pokud ji chcete umístit na smuteční oznámení
 • Ohledací list od lékaře, pokud Vám byl předán