Pohřební služba ARTE

Nabízí kompletní služby v oblasti pohřebnictví. Ve Vaší nelehké a smutné chvíli poskytneme potřebné informace a rady.


Zajistíme či zprostředkujeme

 • Převoz zesnulých z domu či odkudkoliv NONSTOP
 • Převoz zesnulých v tuzemsku i ze zahraničí, naše vozidlo je vybaveno chladícím zařízením, jakožto jediné v okrese!
 • Pohřby s uložením do hrobu (církevní i občanské) 
 • Rozloučení v důstojném prostředí smuteční síně v Uherském Hradišti a v Hluku (po dohodě i v kterékoliv jiné smuteční síni)
 • Obřady občanské i kombinované (civilní řečník i kněz)
 • Smuteční hudba reprodukovaná dle vlastního výběru i živá dechová kapela
 • Tisk smutečního oznámení ihned při sjednání pohřbu
 • Kompletní květinová vazba dle výběru a přání objednavatele s dopravou na místo pohřbu
 • Výkopy a výzdoba hrobu
 • Doprava smutečních hostů za bezkonkurenční ceny
 • Administrativa (matrika, úmrtní list aj.)

Pro zajištění veškerých náležitostí pohřbu je nutné vzít s sebou:

 • Občanský průkaz nebo pas objednavatele
 • Občanský průkaz zesnulého, případně rodný list
 • Oděv pro zesnulého (bez obuvi)
 • fotografii, pokud ji chcete umístit na smuteční oznámení
 • Ohledací list od lékaře, pokud Vám byl předán
 • Pohřební služba v okrese Uherské Hradiště