Užitečné informace pro pozůstalé


 

Pokud nastalo úmrtí doma

Je nutné nejprve zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu. Lékař vypíše tzv. ohledací list, eventuálně nařídí provedení pitvy. Teprve poté zavolejte pohřební službu. Obléci zesnulého může rodina, nebo vhodné oblečení pouze nachystá a vyčká příjezdu pohřební služby. Pokud lékař nařídil pitvu, oblečení se rovněž připraví.


Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Pozůstalí jsou kontaktováni personálem zařízení a vyzváni k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Oblečení pro zesnulého v tomto případě doručte přímo do kanceláře pohřební služby. 


Nárok na placené volno a příspěvky

Objednatel pohřbu má v zaměstnání nárok na dva dny volna. Vyžaduje-li Váš zaměstnavatel potvrzení o vyřizování pohřbu nebo potvrzení o účasti na pohřbu, vystavíme Vám je u nás v kanceláři pohřební služby.

Pozůstalostní řízení probíhá až následně po pohřbu, po předvolání k notáři.

Vdovec/vdova si musí po pohřbu vyřídit nový OP.


Pokud byl zemřelý členem Spolku přátel žehu, je třeba projednat příslušnou finanční náhradu v České pojišťovně. K tomu jsou potřebné tyto doklady: úmrtní list, číslo smlouvy nebo legitimace spolku, příčina úmrtí (není uvedena na úmrtním listu, je nutné zažádat o výpis na příslušné matrice, podléhá správnímu poplatku), faktura pohřební služby a OP žadatele.

Pohřebné ve výši 5.000,- Kč je vypláceno státem pouze osobě, která vypravila pohřeb, přičemž zesnulým bylo nezaopatřené dítě nebo rodič nezaopatřeného dítěte. Nárok na pohřebné musí být uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, jinak zaniká.

Vdovský důchod se vyřizuje na Správě sociálního zabezpečení. K tomu jsou potřebné tyto doklady: výměry důchodu žadatele i zesnulého, úmrtní list, oddací list a OP žadatele.


Pokud potřebujete naší pomoc

Pohřební služba Mařatice | Pohřební služba Hluk | Pohřební služba Nivnice